Členové spolku se řadí mezi přední zpracovatele všech skupin elektroodpadu v rámci České republiky co se objemu zpracovávaného elektroodpadu týká (v roce 2019 zpracovali přes 50% z celkového množství elektroodpadu zpracovaného v rámci celé ČR) a aplikují v co nejvyšší míře nejlepší dosažitelné postupy k dosažení vysokých standardů zpracování elektroodpadu se zvláštním zřetelem na maximalizaci materiálového využití výstupních frakcí ze zpracování a minimalizaci dopadů na životní prostředí. V neposlední řadě se členové spolku zaměřují na neustálé zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců podílejících se na zpracování elektroodpadu. Členové spolku patřili v minulosti mezi první společnosti, které aplikovali a certifikovali postupy zpracování elektroodpadu dle standardů WEEELABEX, nyní dle norem CENELEC.

Členové spolku v rámci své činnosti zaměstnávají ve velké míře osoby se zdravotním postižením.

Členové spolku spolupracují s největšími kolektivními systémy sběru elektroodpadu působícími v ČR.

Kmenovým členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba splňující následující podmínky:

  • Hlavním oborem podnikání žadatele, případně jeho divize, je zpracování OEEZ 
  • Žadatel je držitelem platného souhlasu KÚ k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání elektroodpadů
  • Žadatel působí k datu podání přihlášky na trhu zpracování elektroodpadu minimálně 3 roky
  • Žadatel zpracoval v uplynulém kalendářním roce minimálně 600 t elektroodpadů
  • Roční obrat žadatele je minimálně 10 mil. Kč
  • Žadatel trvale zaměstnává minimálně 10 stálých zaměstnanců
  • Žadatel souhlasí s osobní návštěvou své provozovny zástupci AREO za účelem ověření způsobu zpracování OEEZ

Žadatel může zažádat o kmenové členství vyplněním a odesláním přihlášky umístěné v sekci „Ke stažení“.