Hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova(zejména olověné baterie), vyrábí olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu a dále zpracovává odpady s obsahem drahých kovů a elektroodpady.

Divize Elektroodpad společnosti je zapojena do systémů zpětného odběru a odděleného sběru v roli zpracovatele a nabízí tak výrobcům, dovozcům a firmám zpracování, využití a odstranění jejich vysloužilých výrobků.

Kovohutě Příbram se již několik let zabývají výkupem a zpracováním vytříděných komponent z OEEZ s obsahem drahých kovů a také mají bohaté zkušenosti s ekologickou recyklací celých elektrozařízení, která jsou již dnes odebírána od řady právnických a fyzických osob.

Dlouholetou tradici a zkušenosti se zpracováním OEEZ vedly již v průběhu roku 2004 k rozhodnutí provozovat technologickou linku na průmyslové zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení s kapacitou až 10 500 t/ročně (při třísměnném provozu a kapacitě 2 t/hod). To vše za minimálních zpracovatelských nákladů, právě díky průmyslovému charakteru technologie.