Rok 2024 je pro PRAKTIK významný. Slavíme 30 let úspěchů, výzev a inovací. Jaké je naše budoucí směřování a jak se chystáme jubileum oslavit, se můžete dočíst v našem článku.

Budoucí směřování

I nadále plánujeme rozvíjet naše produkty a hledat nové tržní příležitosti. Zaměřovat se na vývoj celků pro řešení ve zpracování elektroodpadů a kompozitních plastových odpadů, abychom si udrželi svůj konkurenční náskok a přinesli zákazníkům ještě lepší produkty a větší objemy a byli jsme nadále atraktivní pro největší výrobce po celé Evropě.

Věříme, že „není planeta B“, a proto pokračujeme ve svém poslání s neochvějným závazkem a nadšením.

Oslava tří dekád udržitelnosti

K oslavám významného milníku pořádáme 14.6.2024 odbornou konferenci a bohatý kulturní program pro obchodní partnery, zákazníky a veřejnost.

Konference nabídne inspirativní přednášky a diskuze s předními evropskými a českými odborníky v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, udržitelnosti, zaměstnávání odsouzených, využití plastů v nových výrobcích, vývoj nejmodernějších technologií a inovací.

Toto významné jubileum představuje nejen úspěch naší firmy, ale i naší společné cesty k udržitelnější budoucnosti.