Společnost RUMPOLD s.r.o. se sídlem v Praze byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost stejnojmenné rakouské firmy. Postupně vznikaly společnosti a provozovny v dalších regionech ČR. V roce 2006 se mateřská firma spojila se společností Saubermacher AG, která patří k nejvýznamnějším podnikům odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě. Firmy skupiny Rumpold poskytují komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro průmyslové podniky, živnostníky, včetně obchodních řetězců. Sběr, svoz a transport všech druhů odpadů je zajišťován nejmodernější technikou.Společnost klade důraz na materiálové i energetické využití odpadů. Za tímto účelem provozuje zařízení na třídění a úpravu odpadů, biodegradační plochy, kompostárny, solidifikační jednotku, závod na výrobu tuhých alternativních paliv, atd.

Zaměřujeme se na recyklaci elektrošrotu, a zejména pak na recyklaci chladících zařízení malých a velkých spotřebičů. V této oblasti se jako jedna z mála společností můžeme pochlubit technologií splňující nejpřísnější kritéria WEEELABEX.

Nevyužitelné odpady jsou odstraňovány na vlastních skládkách komunálních (ostatních) odpadů, na skládce nebezpečných odpadů a ve spalovnách nebezpečných odpadů. S ohledem na potřeby našich zákazníků zajišťujeme projekty sanací starých ekologických zátěží, včetně jejich finální realizace.

Řada našich provozoven poskytuje pro své zákazníky i další služby, jako například údržbu a čištění komunikací, správu veřejného osvětlení nebo údržbu zeleně.Ve všech oblastech ochrany životního prostředí jsou realizovány takové postupy, které plně odpovídají legislativě ČR a EU. Z těchto důvodů je firma RUMPOLD držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a také nositelem označení Odborný podnik pro nakládání s odpady.