Asociace recyklátorů elektroodpadu (dále jen AREO) je zájmovým spolkem právnických osob, kteří se na území ČR zabývají recyklací elektroodpadu. Spolek byl založen dne 4. 2. 2020 a navazuje na činnost stejnojmenného spolku, který vznikl v roce 2001.

Hlavním podnětem ke znovuobnovení činnosti spolku byla potřeba jeho členů společně prodiskutovávat a následně jednotně formulovat svá stanoviska zejména v legislativní a technické oblasti s cílem být platným partnerem a oponentem při tvorbě nových zákonů, vyhlášek a norem dotýkajících se oblasti nakládání s elektroodpadem.