Zpracovatelé vysloužilých spotřebičů podnikající v ČR založili Asociaci recyklátorů elektroodpadu (AREO). Jedním z hlavních cílů nově vzniklé asociace je prosazování ekologicky šetrných postupů při nakládání s elektroodpadem a jejich postupným slaďováním s platnou legislativou. Firem, které jsou držiteli oprávnění zpracovávat vysloužilé elektro, je v ČR v současnosti kolem 200.

Někteří zpracovatelé nedisponují žádnými vhodnými technologiemi a fungují bez jakékoliv kontroly dodržování zákonných postupů, ale i dosažení zákonem stanoveného využití materiálů z recyklovaných výrobků, vysvětluje Aleš Šrámek, předseda AREO.